صادرات و تولید برق در بازار میان روزی برق سامان می یابد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

صادرات و تولید برق در بازار میان روزی برق سامان می یابد

بازار "میان‌روزی برق" از تیرماه امسال به صورت آزمایشی و از دی‌ماه به صورت رسمی، برای اولین بار از سوی معاونت‌های بازار برق و راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران آغاز به‌کار می‌کند.