همکاری‌های انرژی محور پوششی معامله قرن ۲۰ مهر ۱۳۹۹

همکاری‌های انرژی محور پوششی معامله قرن

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی برای اینکه پوشش خوبی بوجود بیاورد اعلام کرده که در حوزه انرژی به فلسطین هم کمک می‌کنیم، تصریح کرد: این رژیم درصدد است سهمی از مشارکت نفتی را هم تحت برنامه کمک‌هایی که آمریکا می‌خواست در معامله قرن انجام دهد.