ذخایر آب سدهای کشور به 27.06 میلیارد مترمکعب رسید ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 27.06 میلیارد مترمکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 248 روز از سال آبی، تا 7 خردادماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 27.06 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر6 درصد کاهش است.

ذخایر آب سدهای کشور به 25.7 میلیارد مترمکعب رسید/ کاهش 13 درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 25.7 میلیارد مترمکعب رسید/ کاهش 13 درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 199 روز از سال آبی، تا 20 فروردین (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 25.71 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 13 درصد کاهش نشان می‌دهد.