برچسب استاندارد جدید برای کولرهای آبی تا ماه آینده اجباری می‌شود ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
معاون بهره‌وی ساتبا:

برچسب استاندارد جدید برای کولرهای آبی تا ماه آینده اجباری می‌شود

معاون بهره‌وری انرژی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: برچسب استاندارد جدید کولرهای آبی تا یک ماه آینده اجباری خواهد شد و پس از آن تولید کولر آبی باید بر اساس این برچسب صورت گیرد.