بلندقامتان ایران عازم بازی‌های المپیک توکیو 2020 شدند ۲۶ تیر ۱۴۰۰
با حمایت مالی بانک گردشگری؛

بلندقامتان ایران عازم بازی‌های المپیک توکیو 2020 شدند

تیم ملی والیبال ایران با حمایت مالی بانک گردشگری، به منظور حضور در بازی‌‌های المپیک توکیو 2020 در قالب گروه اول تیم‌های اعزامی روز شنبه 26 تیرماه جاری به ژاپن سفر کرد.

المپیک و پاراالمپیک ۲۰۲۰ فقط با انرژی پاک ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

المپیک و پاراالمپیک ۲۰۲۰ فقط با انرژی پاک

به گزارش نبض انرژی، براساس گزارش منتشر شده، بازی های المپیک توکیو ۱۰۰ درصد انرژی تجدیدپذیر برقی خواهد بود.