ایتالیا و الجزایر قرارداد گازی امضا می‌کنند ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

ایتالیا و الجزایر قرارداد گازی امضا می‌کنند

نخست‌وزیر ایتالیا برای امضای قرارداد گازی و کاهش وابستگی به گاز روسیه به الجزایر سفر می‌کند.