اهمیت فیتوپلانگتون‌ها در حفظ زنجیره زیستی محیط‌های آبی ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

اهمیت فیتوپلانگتون‌ها در حفظ زنجیره زیستی محیط‌های آبی

عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با اشاره به نقش پلانکتون‌ها و فیتوپلانکتون‌ها در زنجیره زیستی محیط‌های آبی گفت: در هر نقطه‌ای که پلانکتون‌ها حضور دارند، ماهیان بزرگتر، نهنگ‌ها و سایر آبزیان را به سوی خود می‌کشند از این رو حفاظت از آنها بسیار حائز اهمیت است.