حکم دادگاه فدرال درباره نفت اقلیم کردستان عراق اجرا می‌شود ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

حکم دادگاه فدرال درباره نفت اقلیم کردستان عراق اجرا می‌شود

وزیر نفت عراق از اجرای حکم دادگاه فدرال درباره صنعت نفت اقلیم کردستان عراق خبر داد.