نصب کنتور هوشمند اقساطی شد ۱۸ آذر ۱۳۹۸

نصب کنتور هوشمند اقساطی شد

لایحه بودجه سال آینده کل کشور به شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران اجازه داده برای نصب کنتورهای هوشمندبا اولویت مشترکان پر مصرف اقدام و هزینه‌های آن را به صورت اقساط دریافت دارند.