نبض انرژی:مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در کربن با کمک فناوری بلاکچین ۳۰ آبان ۱۳۹۹

نبض انرژی:مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در کربن با کمک فناوری بلاکچین

گرتا تونبرگ، فعال ۱۶ ساله محیط زیست سال گذشته در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد از عدم اقدام ویژه سران سیاسی کشورهای عضو سازمان برای مقابله با بحران های زیست محیطی به شدت انتقاد کرد. گرتا تونبرگ اعتقاد دارد تکنولوژی بلاک چین می تواند راهکار موثری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران های زیست محیطی باشد.