بومی‌سازی صنعت پتروشیمی ایران قابل تحقق است ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

بومی‌سازی صنعت پتروشیمی ایران قابل تحقق است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به چشم‌اندازهای تعیین‌شده برای کاهش وابستگی صنعت پتروشیمی به خارج از کشور، گفت: بومی‌سازی این صنعت در سال‌های آینده بی‌شک قابل تحقق است.