“مدیریت سبز شهری”؛ پایانی بر تعارضات شهرسازی و تخریب محیط زیست ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

“مدیریت سبز شهری”؛ پایانی بر تعارضات شهرسازی و تخریب محیط زیست

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: مشکلات زیست محیطی یکی از اساسی‌ترین مسائل شهری امروز و حاصل تعارض و تقابل شهرها با محیط طبیعی است که مدیریت سبز شهری می‌تواند پایانی بر این مشکلات و تعارضات شهرسازی و تخریب محیط زیست باشد.