سقوط 48 میلیارد دلاری شرکت های نفتی آمریکا ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

سقوط 48 میلیارد دلاری شرکت های نفتی آمریکا

۴۰ تولید کننده نفت آمریکا روی هم رفته ۴۸ میلیارد دلار از ارزش سرمایه های خود را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ از دست دادند که نتیجه سقوط قیمت نفت بوده است.

ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافت ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافت

موجودی نفت خام آمریکا ۳.۵ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۶ اوت کاهش یافت و به ۴۳۹.۸ میلیون بشکه رسید، در حالی که تحلیلگران انتظار ۱.۹ میلیون بشکه کاهش را داشتند.