فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پتروشیمی در حال اتمام است ۱۸ آبان ۱۴۰۱

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پتروشیمی در حال اتمام است

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بیان "فرصت سرمایه‌گذاری در این منطقه در حال اتمام است"گفت‌:از ۲۸۰۰ هکتار اراضی قابل دسترسی برای سرمایه‌گذاری فقط ۱۰۰ هکتار باقیمانده است.