خرید و فروش برق در بورس انرژی کمکی برای توسعه نیروگاه‌هاست ۱۴ تیر ۱۴۰۱

خرید و فروش برق در بورس انرژی کمکی برای توسعه نیروگاه‌هاست

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت که با خرید و فروش برق در بورس انرژی کمکی به توسعه نیروگاه‌های بیشتر در کشور می شود.