بهره‌برداری طرح تعریض و بهسازی ورودی شهر بیدخون به همت منطقه ویژه پارس ۰۴ مرداد ۱۴۰۱
همسو با اجرای مسئولیت اجتماعی انجام شد

بهره‌برداری طرح تعریض و بهسازی ورودی شهر بیدخون به همت منطقه ویژه پارس

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس گفت: طرح بهسازی و تعریض ورودی - خروجی غربی شهر بیدخون با هدف ایمن‌سازی و تسهیل تردد مردم با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.