بارش‌های تهران کمبود سفره‌های آب زیرزمینی را هم رفع کرد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
رکورد ۵۰ ساله شکست

بارش‌های تهران کمبود سفره‌های آب زیرزمینی را هم رفع کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: ورودی سدهای تهران در ۲ ماه گذشته، ۷۴ درصد رشد نسبت به پارسال داشته است.