۲۸ خرداد ۱۴۰۱

اروپا در یک قدمی سهمیه‌بندی گاز

در زمان جنگ سرد و طی چند دهه گذشته، روسیه تامین کننده مطمئن گاز به اروپا بوده است اما این وضعیت هفته گذشته تغییر کرد.