ترمز افزایش قیمت نفت برنت کشیده شد ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

ترمز افزایش قیمت نفت برنت کشیده شد

قیمت نفت پس از کاهش شب گذشته، در معاملات روز چهارشنبه تحت تاثیر نگرانی نسبت به تقاضای ضعیف‌تر برای سوخت، از صعود بازماند.