تغییر عادات پساکرونایی/ کاهش یا افزایش مصرف انرژی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

تغییر عادات پساکرونایی/ کاهش یا افزایش مصرف انرژی

ممکن است در آینده گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین فرآورده شود، البته این را هم باید در نظر داشت که شاید یک اتفاق فناورانه بتواند روند تولید و استفاده از انرژی از جمله نفت یا فرآورده‌ها را به روال قبلی بازگرداند.