افزایش ظرفیت ۲۵۰ هزار مگاواتی برق به شبکه سراسری کشور در سال جاری ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر خبر داد:

افزایش ظرفیت ۲۵۰ هزار مگاواتی برق به شبکه سراسری کشور در سال جاری

 امسال ۲۵۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های تولید پراکنده به شبکه سراسری متصل خواهند شد.