افزایش قابل توجه سرمایه هلدینگ خلیج‌فارس ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۳ شرکت دیگر هلدینگ بورسی می‌شوند؛

افزایش قابل توجه سرمایه هلدینگ خلیج‌فارس

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت خبر داد و گفت: سهم «فارس» و شرکت‌های تابع آن از کل ارزش بورس و فرابورس ۱۱ درصد است.