آینده مبهم در انتظار متانول‌سازها| افزایش نرخ خوراک تهدید بزرگ برای صنایع پرسود ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

آینده مبهم در انتظار متانول‌سازها| افزایش نرخ خوراک تهدید بزرگ برای صنایع پرسود

صنعت عظیمی که در دنیا مقام اول را در تولید متانول دارد، این‌روز‌ها با افزایش نرخ خوراک مواجه شده و در صورت ادامه این روند متانول‌ساز‌ها در مرز ورشکستگی قرار خواهند گرفت.