عبور ظرفیت تولید روزانه گاز کشور از مرز ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب ۰۴ تیر ۱۴۰۱

عبور ظرفیت تولید روزانه گاز کشور از مرز ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب

معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت اعلام کرد: ظرفیت تولید گاز خام کشور در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار از مرز ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرد