افزایش تولید نفت از میدان مشترک آذر تا پایان سال ۱۳ مهر ۱۳۹۸

افزایش تولید نفت از میدان مشترک آذر تا پایان سال

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به اینکه توسعه میدان مشترک آذر از دو سال پیش آغاز شده است،‌ گفت:‌ با تلاش، نظارت و کنترل مستمر در این راستا، شاهد افزایش ۳۰ هزار بشکه‌ای در طرح توسعه میدان نفتی آذر تا پایان سال جاری خواهیم بود.