احتمال ثبت رکوردهای بالاتر مصرف برق/درخواست توانیر از مردم برای صرفه جویی بیشتر ۲۸ تیر ۱۴۰۱

احتمال ثبت رکوردهای بالاتر مصرف برق/درخواست توانیر از مردم برای صرفه جویی بیشتر

مدیرعامل توانیر گفت: با توجه به گرمای هوا، احتمال ثبت رکوردهای بالاتر مصرف برق در کشور وجود دارد.