دو ابزار اصلی مدیریت شبکه برق/بازگشت تقاضای مصرف برق به بالای ۶۵ هزار مگاوات ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

دو ابزار اصلی مدیریت شبکه برق/بازگشت تقاضای مصرف برق به بالای ۶۵ هزار مگاوات

در شرایطی که با گذر از نیمه تابستان، همچنان تقاضای برق بیش از ۶۵ هزار مگاوات در ساعات پیک است، پیک‌سایی و مدیریت مصرف، دو ابزار اصلی مدیریت شبکه برق کشور هستند.