افت حدود 30 درصدی صادرات پتروشیمی سنگاپور ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

افت حدود 30 درصدی صادرات پتروشیمی سنگاپور

صادرات محصولات پتروشیمی سنگاپور در ماه ژوئن 2020 نسبت به دوره مشابه سال 2019 حدود 30 درصد کاهش یافت.