افزایش نرخ فروش پتروشیمی “جم” ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

افزایش نرخ فروش پتروشیمی “جم”

متوسط نرخ میانگین هر تن پلی پروپیلن با افت ۳.۷ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۱۱۴ میلیون و ۵۸۵ هزار ریال رسید.