افزایش نرخ دلار نیمایی در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

افزایش نرخ دلار نیمایی در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی

عقب نشینی قیمت جهانی دراغلب محصولات پتروشیمی سبب شد تا افزایش نرخ دلار نیمایی در نرخ گذاری محصولات پتروشیمی چندان موثر نباشد.