گام بعدی پویش الف – ب- ایران فردا در ایلام با حضور وزیر نیرو ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

گام بعدی پویش الف – ب- ایران فردا در ایلام با حضور وزیر نیرو

وزیر نیرو اظهار داشت: فردا در ادامه پویش #هر هفته الف- ب- ایران پروژه‌هایی به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان در استان ایلام افتتاح خواهد شد.