مدیریت آنلاین چک صیاد با استفاده از اپلیکیشن “گردش پی” بانک گردشگری ۲۴ آبان ۱۴۰۰

مدیریت آنلاین چک صیاد با استفاده از اپلیکیشن “گردش پی” بانک گردشگری

مدیریت آنلاین چک صیاد با استفاده از اپلیکیشن "گردش پی" بانک گردشگری امکانپذیر شد.

افتتاح حساب با اپلیکیشن «گردش پی» و تحویل رایگان ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
آنلاین و در عرض چند ثانیه در بانک گردشگری حساب باز کنید:

افتتاح حساب با اپلیکیشن «گردش پی» و تحویل رایگان

با استفاده از قابلیت‌های اپلیکیشن "گردش پی" و ورود به بخش "شباهنگ" بانک گردشگری، می توانید در چند ثانیه نسبت به افتتاح حساب غیرحضوری(آنلاین) اقدام کنید.