کشف لنگر باستانی در اعماق دریا ۰۴ مهر ۱۴۰۱

کشف لنگر باستانی در اعماق دریا

یک لنگر باستانی به طور اتفاقی توسط گروهی از کارکنان شرکت برق در اعماق دریای شمال کشف شد.