آمادگی برای اعطای تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش به صاحبان واحد‌های تجاری میکامال ۱۰ آذر ۱۴۰۰
نشست مدیران بانک گردشگری با مالکان میکامال کیش؛

آمادگی برای اعطای تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش به صاحبان واحد‌های تجاری میکامال

مدیران ارشد بانک گردشگری در نشست مشترک با مالکان مجموعه میکامال کیش، از اعلام آمادگی این بانک برای پرداخت تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش به صاحبان واحد‌های تجاری میکامال خبر دادند.