اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب شدند ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
با صدور ۷ حکم جداگانه از سوی وزیر نفت

اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب شدند

وزیر نفت با صدور هفت حکم جداگانه، اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران را منصوب کرد.

اعضای هیات مدیره بانک گردشگری انتخاب شدند ۱۷ آذر ۱۳۹۹
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده؛

اعضای هیات مدیره بانک گردشگری انتخاب شدند

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک گردشگری که با حضور 61.62 درصد سهامداران برگزار شد، اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.