آلودگی هوا باعث اختلالات عصبی و آسیب مغزی می‌‌شود! ۰۵ تیر ۱۴۰۱

آلودگی هوا باعث اختلالات عصبی و آسیب مغزی می‌‌شود!

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که ذرات مضر موجود در هوای آلوده می‌توانند از طریق جریان خون به مغز منتقل شوند و باعث اختلالات عصبی و آسیب مغزی شوند.