آغاز اعتصاب کارگران نفتی و گازی نروژ ۱۴ تیر ۱۴۰۱

آغاز اعتصاب کارگران نفتی و گازی نروژ

امروز کارگران صنعت نفت و گاز نروژ دست به اعتصاب زده‌اند و همین امر تولید حامل‌های انرژی در این کشور را پایین خواهد آورد.

توقف بخشی از تولید نفت و گاز نروژ با اعتصاب کارگران ۱۲ مهر ۱۳۹۹

توقف بخشی از تولید نفت و گاز نروژ با اعتصاب کارگران

این مجمع هفته هاست در حال مذاکره با اتحادیه‌های تجاری نماینده کارگران صنعت نفت دریایی این کشور است. مجمع نفت و گاز نروژ و اتحادیه های تجاری بر سر دستمزد سالانه این کارگران اختلاف نظر دارند.