چه نهادی مسئول اطلاع‌رسانی در زمینه بنزین بود؟ ۰۳ آذر ۱۳۹۸

چه نهادی مسئول اطلاع‌رسانی در زمینه بنزین بود؟

صداوسیما به عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی بنزین انتخاب شده بود اما انتقادها در این زمینه به سمت دولت نشانه رفته است.