قطعی آب مشترکان بدمصرف از ابتدای تابستان ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

قطعی آب مشترکان بدمصرف از ابتدای تابستان

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران از قطعی آب مشترکان بدمصرف کشور از ابتدای تیر خبر داد.