توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیازمند اصلاح قیمت برق ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیازمند اصلاح قیمت برق

روندهای جهانی انرژی بیانگر آن است که کشورهای جهان کم کم وابستگی خود را به انرژی‌های فسیلی کاهش می‌دهند و در عوض تلاش برای تولید انرژی از روش‌های نوین مدارا کننده با محیط زیست را جایگزین می‌کنند با این حال این موضوع در کشور ما بنا به دلایل اقتصادی چندان مورد اقبال نیست.