اصلاح رابطه مالی دولت و نفت به نفع صنعت نفت کشور است ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
نماینده مجلس مطرح کرد:

اصلاح رابطه مالی دولت و نفت به نفع صنعت نفت کشور است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:مجلس معتقد است که با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، اعتبار مورد نیاز توسعه صنعت نفت و گاز کشور باید به شرکت ملی نفت داده شود.