اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۲با کمررنگ شدن سهم درآمدهای نفتی ۲۰ آبان ۱۴۰۱

اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۲با کمررنگ شدن سهم درآمدهای نفتی

طبق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و چارچوب اصلاح ساختار بودجه دولت‌ها باید سهم درآمدهای نفتی را در بودجه‌ها کاهش دهند.