مدیریت صحیح مصرف برق؛ راهکار توسعه کشور ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
موسی اصلی بیگی، مدیر روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی

مدیریت صحیح مصرف برق؛ راهکار توسعه کشور

توسعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، اجتماعی و... نیازمند بازبینی در مدیریت مصرف برق است و با ترویج فرهنگ مصرف بهینه می‌توان منابع مالی لازم را برای رشد همه جانبه در کشور فراهم کرد.

برق رایگان، از رویا یا واقعیت؟ ۲۸ مهر ۱۳۹۹

برق رایگان، از رویا یا واقعیت؟

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه ساخت نیروگاه‌های جدید و امکان پذیر نبودن آن، توجه به تغییر الگوی مصرف در نزد مشترکان خانگی مورد توجه دولت و وزارت نیرو در سال‌های اخیر قرار گرفت تا جایی که برنامه‌ریزان این حوزه درصدد رایگان کردن برق مشترکان کم مصرف برآمدند.