اعطای اعتبار برای حل مشکل سد در معرض خطر شیروان ۰۸ آبان ۱۳۹۸

اعطای اعتبار برای حل مشکل سد در معرض خطر شیروان

اسماعیل نجار از رفع مشکل برای سدی در نزدیکی شیروان در استان خراسان شمالی خبر داد.

احتمال سرریز سدها وجود دارد!/ اگر به احتمالات فکر کنیم نمی‌توانیم پاسخی بدهیم ۰۷ آبان ۱۳۹۸

احتمال سرریز سدها وجود دارد!/ اگر به احتمالات فکر کنیم نمی‌توانیم پاسخی بدهیم

اسماعیل نجار با بیان اینکه طبق گزارشات وزارت نیرو هیچ مشکلی متوجه سدهای کشور نیست: گرچه احتمال سرریز سدها وجود دارد اما به معنای شکسته شدن آن‌ها نیست.