صادرات گاز؛ به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی ۰۴ تیر ۱۳۹۹

صادرات گاز؛ به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی

دبیرکل سابق سازمان صادر کنندگان گاز گفت: موفقیت سیاست‌های گازی بستگی زیادی به روسیه و قطر دارد که دو صادرکننده اصلی جی.ای.سی.اف هستند. اگر این دو کشور به سیاست انفرادی و رقابتی خود ادامه دهند نمی‌توان انتظار زیادی از این سازمان داشت.