پر کردن استخرهای لاکچری با آب یارانه‌ای ۱۹ تیر ۱۴۰۱

پر کردن استخرهای لاکچری با آب یارانه‌ای

در شرایطی که حجم آب سدهای تهران نسبت به پارسال ۱۹ درصد کاهش بافته اما پرشدن استخرهای لاکچری بلای جان آبی شده‌اند که یارانه به آن تعلق گرفته و این ظلمی مضاعف به سایر مردم است.