آغاز استخراج نفت خام در شمال افغانستان ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

آغاز استخراج نفت خام در شمال افغانستان

عملیات استخراج نفت خام از میدان نفتی قشقری در شمال استان سرپل افغانستان در روز پنجشنبه آغاز شد تا با تولید روزانه ۲۰۰ تن نفت خام، تولید داخلی تقویت و به اشتغال‌زایی در این کشور کمک شود.