۳۰ هزار نیروی ایثارگر در وزارت نفت استخدام رسمی شدند ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
وزیر نفت:

۳۰ هزار نیروی ایثارگر در وزارت نفت استخدام رسمی شدند

وزیر نفت از استخدام رسمی بیش از ۳۰ هزار نیروی ایثارگر در وزارت نفت طی سال گذشته خبر داد.