استفاده از پساب در بخش صنایع و نگرانی آلودگی محیط زیست ۱۶ تیر ۱۳۹۹

استفاده از پساب در بخش صنایع و نگرانی آلودگی محیط زیست

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: استفاده از پساب در حوزه صنعت مطابق با استاندارد‌های جهانی است.