برق رسانی به ۹۵ خانوار روستایی کهگیلویه و بویراحمد با انرژی خورشیدی ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

برق رسانی به ۹۵ خانوار روستایی کهگیلویه و بویراحمد با انرژی خورشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع  برق استان کهگیلویه و بویراحمد از برقرسانی به ۹۵ خانوار روستایی این استان با استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در سال جاری خبرداد.